Live for Lives Foundation werd verrast met het nieuws dat wij een van de vijf genomineerden voor de tweede uitreiking van de Fried van Hoof aWard zijn. Een prijs waarin bijzondere aandacht voor de fundamentele rechten en vrijheden van de mens wordt gegeven. Het betreft een mensenrechtenprijs ter ere van wijlen professor Godfried ‘Fried’ van Hoof. Als Nederlandse academicus en advocaat was hij één van de belangrijkste figuren die de Europese rechtspraak inzake mensenrechten door de jaren heen gestalte en uitstraling gaf. De prijs wordt uitgereikt op vrijdag 2 december om 20.00 uur in de Cultuurkapel Sint-Vincent, Sint Antoniuskaai 10 te Gent.

Live for Lives Foundation en Because we Carry
Twee kleinschalige initiatieven met een grootschalige waarde voor de gevluchte en hulpeloze. Gedragen door vrijwilligers met een bijzonder engagement als compensatie voor de besluiteloosheid en inertie van de overheidsorganen van de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Hun actieve daadkracht en jeugdig enthousiasme springen in het oog, kortom, jonge Nederlanders die hun kop boven het maaiveld durven steken en eventuele gevaren niet uit de weg gaan.

Ramona Brongers, founder Live for Lives Foundation: ,,Wij waarderen de nominatie alleen al ten zeerste. Het feit dat we als kleine polderstichting met ons werk niet onopgemerkt zijn gebleven en dat we een hand hebben kunnen reiken naar mensen die willen helpen in groepsverband, is voor ons waardevol. Maar, vooral dat we op deze manier met ons allen een stukje menselijke waardigheid bij vele vluchtelingmensen inEuropa kunnen brengen, doet leven! Acties puur uit het hart ontstaan en met alle vrijwilligers ‘Human to Human’ met liefde overgebracht.”