Wie zijn wij?

Foto_bestuur_-_Dhr._E._Brongers.jpgFoto_bestuur_-_Mevr._H._Bouwknegt.jpgBestuurslid_Dhr._Jurrie_Schutte-_2.jpg

Het actief bestuur: V.l.n.r. Ramona Brongers, Eric Brongers, Hennie Bouwknegt en Jurrie Schutte


Live for Lives Ambassadeurs

Andrea_Strijker_Greyscale.jpg Pasfoto_Moniek_Nijboer_-_Missie_1.jpg Sander_Broekhuizen.jpg

Andrea Strijker-Heys Moniek Nijboer Sander Broekhuizen
Project coördinator Fondsen/donateurs Bestuursadviseur

De Stichting Live for Lives foundation is een initiatief van Ramona Brongers uit Ens. 
Het overkoepelend bestuur bestaat uit Ramona Brongers (Voorzitter), Eric Brongers (Penningmeester), Hennie Bouwknegt (Nazorg vrijwilligers en Medische ondersteuning) en Jurrie Schutte (bestuurslid).


Op donderdag 27 augustus 2015 is de Live for Lives Foundation bij notariële akte vastgelegd door Notaris Hartsuiker te Emmeloord. Sindsdien heeft de stichting snel vorm aangenomen en een vliegende start gemaakt. Wij werken met diverse vrijwilligers/ medewerkers en stagiaires op ons kantoor in Ens. Zij zetten zich in voor o.a. de Marketing/PR, het secretariaat, administratie, werving, inzamelingsacties en reiscoördinatie. Ook hechten wij veel waarde aan onze denktanks en vrijwilligers on en off the road, zoals pendeldiensten, ontwikkelaars, hulpmoeders. Via de vrijwilligers die op missie gaan naar de Griekse eilanden lopen ook diverse acties en initiatieven binnen het eigen netwerk om geld of donaties in te zamelen voor de reis. Het Live for Lives team is alle vrijwilligers, sponsoren en donateurs of in welke vorm van bijdrage aan de stichting dan ook erkentelijk dankbaar! 


Ramona Brongers:

’Met het in het leven roepen van deze stichting ‘Leef voor Levens!’ is een kleine stap gezet. Samen met de mensen om ons heen, die zich ook inzetten voor de Live for Lives foundation, proberen wij zoveel mogelijk (boot)-vluchtelingen te voorzien van de eerste basis(hulp)-voorziening. Juist nu de uitputtingsslag naar vrijheid haar tol eist! Humanitair gezien, wilde ik gewoon iets doen. Vanuit normen en waarden en ook vanuit Christelijk oogpunt. We vragen mensen geen politieke mening, maar juist hun hart open te stellen en gewoon te DOEN.

Politiek is het een internationaal probleem om op te lossen. Daar kunnen we als stichting weinig aan doen. Mobiliseren en zorgen dat ieder beetje helpt wel, want de chaos wordt juist groter als niemand iets doet! Live for Lives is een gezamenlijke onderneming van mensen die hetzelfde motto delen. Niets moet. En daarom zijn we ook zo blij met de vele donaties en geld bijdragen voor onze missies, zowel van bedrijven als particulieren die ons spontaan zijn aangeboden.

Eric Brongers:
‘’Als vader van een zoontje (5) en een dochtertje (1) kan ik mij goed voorstellen hoe een moeder de zorg van haar kinderen wil waarborgen. Bij de vluchtelingen wordt de gewoonste zaak van de wereld erg bemoeilijkt! En juist de kinderen zijn kwetsbaar. Mijn vrouw heeft de stichting opgericht met als doel deze doelgroep te helpen. Ik sta volledig achter dit doel. Evenzeer, zoals de vaders van deze kindvluchtelingen die hun gezin veilig willen stellen en een betere toekomst willen bieden door op de vlucht te gaan uit oorlogsgebied! Ik zou hetzelfde doen als het mijn eigen gezin betrof! En wat fijn dat er mensen je met liefde staan op te wachten of verder helpen!” God heeft ons opgeroepen om elkaar te helpen. Hopelijk is dit ook een inspiratie voor jullie.


Hennie Bouwknegt:
“De vluchtelingenproblematiek gaat mij aan het hart, vaders en moeders samen met hun kinderen op zoek naar vrijheid en veiligheid. Omdat Live for Lives daadwerkelijk hulp ter plekke verleent, met name aan kinderen en baby’s, sta ik volledig achter de missie van de stichting.”


Jurrie Schutte:
"Voor mijn pensionering als docent wiskunde bedacht ik wat ik erna zou willen doen. Het leek mij wel een uitdaging om de kwaliteit “betrokkenheid” daarin mee te nemen. Ik begeleid enkele malen per jaar een flexgroep die zich voor anderen in wil zetten via stichting Present Noordoostpolder en ook ben ik hier secretaris van. Maar, zoals bij velen kwamen de beelden van vluchtelingen in rubberbootjes en de taferelen op en langs de Griekse stranden ook bij mij intens over. Daarop besloot ik om me aan te melden voor een missie bij Live for Lives: ik ging mee op missie Lesbos 2. Ik zag met eigen ogen wat er aan de hand was en het voelt mij als een plicht om er iets mee te doen. Ik zie het zeker zitten om Live for Lives mee te helpen haar missie te realiseren en ik wil mij in het bestuur hiervoor inzetten!"


LIVE FOR LIVES AMBASSADEURS

Andrea Strijker:
"Nadat ik de eerste twee missies van Live for Lives naar Lesbos heb mogen meemaken, heb ik ondervonden hoe erg fijn het is om te kunnen helpen, maar ook hoe noodzakelijk dit werk is... Het heeft mij niet meer losgelaten en ik ben blij dat ik mij nu kan inzetten bij Live for Lives om met nieuwe missies te kunnen helpen. Zowel in de organisatie als uitvoering." (Inmiddels heeft Andrea o.a. ook in 2016 drie weken de Live for Lives basis gecoördineerd in kamp Idomeni aan de Grieks/ Macedonische grens en diverse missies naar Kalochori.)


Moniek Nijboer:
“Al geruime tijd zet ik mij in voor Live for Lives. Gaandeweg raakte ik steeds meer onder de indruk van het enthousiasme en de grote hoeveelheid tijd en energie van ook andere vrijwilligers, dat belangeloos in de stichting wordt gestoken. Zonder hun werk hebben vele vluchtelingen totaal geen basis behoeften. Als moeder van drie kinderen weet ik hoe belangrijk het is dat kinderen dit iedere dag krijgen. Hier wil ik mij voor inzetten d.m.v. het zoeken van steun van sponsoren en donateurs. Ik hoop dan ook dat ik een waardevolle bijdrage lever aan wat ik belangrijk vind. In april heb ik zelf mogen ervaren hoe het er in kamp Idomeni (Grieks/ Macedonische grens) aan toe gaat. Ik ben dan ook geweldig trots dat ik mij als ambassadeur voor deze stichting in kan zetten. Mag ik vanaf deze plek uw medewerking en financiële steun ook vragen?
Samen kunnen we voor de vluchtelingen een glimlach waar mogelijk maken!”

Sander Broekhuizen:
“Sinds ik in de vluchtelingenkampen in Duinkerke en Idomeni ben geweest, besef ik meer dan ooit hoe goed wij het in Nederland hebben. Maar ook meer dan ooit hoe belangrijk, noodzakelijk en waardevol het is om mensen in hun nood te helpen! God heeft het in mijn hart gelegd om me in te zetten voor de vluchtelingen en de visie/missie
van Live for Lives sluit hier helemaal bij aan! Naast mijn inzet bij de missies heb ik als ambassadeur een adviserende/denktank rol naar het bestuur.”