ANBI Status

ANBI.png

De Live for Lives Foundation heeft een ANBI status. Het is voor zowel particulieren als bedrijven mogelijk fiscale voordelen te krijgen bij donaties
aan Live for Lives. Ook voor vrijwilligers is het wellicht mogelijk om kosten n.a.v. vrijwilligerswerk via de inkomstenbelasting af te trekken.
Vraag na wat de mogelijkheden zijn bij je financieel adviseur, want de fiscale voordelen zijn afhankelijk van je eigen financiële situatie.

Inleiding: Donateurs van de Live for Lives Foundation kunnen, indien voor hen van toepassing en binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden, hun bijdrage fiscaal verrekenen. Dit wordt mogelijk, doordat de Live for Lives Foundation de ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status mag dragen. Onderstaande informatie dient jaarlijks te worden gepubliceerd door de ANBI houdende organisatie. Ook wordt er jaarlijks een financieel jaarverslag opgesteld door onze accountant.


Naam van de instelling:

Live for Lives Foundation
RSIN: 855516173
Bankrekening:NL14 SNSB 0925 7947 75
BIC: ABNANL2A


Post- en bezoekadres:

Live for Lives Foundation
Petrus Aemiliusstraat 56
8307 BD Ens
T. 0527-251333 (binnen kantoortijden) b.g.g. M. 06-15432508 (b.g.g. inspreken)

Doelstelling:
De stichting heeft als doel: het verlenen van basishulp aan vluchtelingen binnen Europa in de ruimste zin van het woord en het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  • Uitzenden van vrijwilligers naar locaties binnen Europa waar vluchtelingen hulp nodig hebben.
  • Het inzamelen van goederen ten behoeve van de hulp acties.
  • Het werven van fondsen die alles mogelijk maken.

Wijze van inkomstenwerving:

  • Inkomsten door sponsoring.
  • Inkomsten door een bijdrage van de vrijwilligers.
  • Inkomsten van bedrijven en instellingen.


Het beheer van het vermogen:

De stichting bezit geen vermogen in de zin van liquiditeit. Alle middelen worden zoveel mogelijk ingezet om de doelstelling te bereiken.

Namen van de bestuurders en functies:
Ramona Brongers - Voorzitter & secretaris
Eric Brongers - Penningmeester
Jurrie Schutte - Bestuurder
Hennie Bouwknegt - Bestuurder
(Sander Broekhuizen - Bestuursadviseur)

Beloningsbeleid: Bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers kunnen geen aanspraak maken voor financiële of materiële vergoeding of beloning voor hun inzet.
Kosten die gemaakt worden voor het bereiken van de doelstelling kunnen in redelijke wijze worden gedeclareerd.

Wilt u een bijdrage leveren aan onze missie en doelstelling door middel van een donatie?
Dit kan op rekeningnummer NL14 SNSB 0925 7947 75 of NL58 SNSB 0925 7948 56. Hartelijk dank!